Hiện tại, gia đình tôi ở xa Đơn vị nộp hồ sơ, tôi muốn nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích có được không?

Minh Sang — lúc 16:14:01 ngày 07/11/2019

Hiện tại, gia đình tôi ở xa Đơn vị nộp hồ sơ, tôi muốn nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích có được không?

Trả lời

Anh/chị có thể nộp hồ sơ qua bưu điện đối với các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 đến địa chỉ Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, xã

Quản trị hệ thống — lúc 16:15:40 ngày 07/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi