Sau khi nộp hồ sơ, Tôi muốn nhận kết quả tại nhà thì phải làm thế nào?

Trường Giang — lúc 14:14:12 ngày 07/11/2019

Sau khi nộp hồ sơ, Tôi muốn nhận kết quả tại nhà thì phải làm thế nào?

Trả lời

Thông qua dịch vụ Bưu chính công ích (Bưu điện, đơn vị Chuyển phát …), Anh/Chị có thể đăng ký nhận kết quả tại nhà đối với thủ tục nộp trực tuyến hoặc những thủ tục làm trực tiếp

Quản trị hệ thống — lúc 14:14:56 ngày 07/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi