Tôi muốn xem số liệu thống kê kết quả giải quyết TTHC thì phải làm thế nào?

Lộc Minh Tùng — lúc 07:31:41 ngày 05/11/2019

Tôi là công dân, tôi muốn xem số liệu thống kê kết quả giải quyết TTHC thì phải làm thế nào?

Trả lời

Bước 1: Anh/Chị vui lòng truy cập vào địa chỉ website: dichvucong.tuyenquang.gov.vn
Bước 2: Bấm vào chức năng "Thống kê"
Bước 3: Tại đây Anh/Chị vui lòng lựa chọn cơ quan, đơn vị cấp tỉnh hay cấp huyện, cấp xã, doanh nghiệp. Tiếp đến chọn năm thống kê và bấm "Tìm kiếm"
Bước 4: Anh/chị lựa chọn xem theo Dạng lưới hoặc dạng bảng

Quản trị hệ thống — lúc 08:50:49 ngày 05/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi