CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 178 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
76 TG 03 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
77 CT 08 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/huyện Chứng thực
78 CT08 Thủ tục chứng thực chữ ký người giao dịch mà người giao dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng tư pháp Cấp Quận/huyện Chứng thực
79 GD 08 Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
80 LD-TB-XH 08 Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng” Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
81 TG 05 Thủ tục đăng ký người vào tu Cấp Quận/huyện Tôn giáo
82 CT 09 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp Quận/huyện Chứng thực
83 CT09 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Chứng thực
84 GD 09 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
85 HT09 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Cấp Quận/huyện Hộ tịch
86 TG 06 Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Cấp Quận/huyện Tôn giáo
87 CNTD01 Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Công nghiệp tiêu dùng
88 CT10 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/huyện Chứng thực
89 GD 10 Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
90 HT10 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Cấp Quận/huyện Hộ tịch