CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 178 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
61 GD 05 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
62 HT05 Thủ tục đăng ký khai tử Cấp Quận/huyện Hộ tịch
63 NV-KT05 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Thành phố về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
64 CT06 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Chứng thực
65 GD 06 Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
66 HT06 Thủ tục đăng ký giám hộ Cấp Quận/huyện Hộ tịch
67 NV-KT03 Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
68 NV-KT06 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Thành phố về thành tích đột xuất Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
69 CT 07 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cấp Quận/huyện Chứng thực
70 CT07 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Cấp Quận/huyện Chứng thực
71 GD 07 Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
72 HT07 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Cấp Quận/huyện Hộ tịch
73 LD-TB-XH 09 Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng” Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
74 NV-KT07 Thủ tục tặng giấy khen cuả chủ tịch UBND Thành phố về khen thưởng đối ngoại Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
75 TG 04 Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Cấp Quận/huyện Tôn giáo