CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 178 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
46 CT 03 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Cấp Quận/huyện Chứng thực
47 CT03 Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Cấp Quận/huyện Chứng thực
48 GD 03 Thủ tục sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
49 HGCS 03 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở
50 HT 07 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp Quận/huyện Hộ tịch
51 HT03 Thủ tục đăng ký kết hôn Cấp Quận/huyện Hộ tịch
52 CT 04 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Cấp Quận/huyện Chứng thực
53 CT04 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Cấp Quận/huyện Chứng thực
54 GD 04 Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
55 HGCS 04 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở
56 HT04 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Cấp Quận/huyện Hộ tịch
57 TG 02 Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Tôn giáo
58 BTXH 05 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
59 CT 05 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Cấp Quận/huyện Chứng thực
60 CT05 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Quận/huyện Chứng thực