CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 181 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
61 CT 05 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Cấp Quận/huyện Chứng thực
62 CT05 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Quận/huyện Chứng thực
63 GD 05 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
64 HT05 Thủ tục đăng ký khai tử Cấp Quận/huyện Hộ tịch
65 NV-KT05 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Thành phố về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
66 CT06 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Chứng thực
67 GD 06 Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
68 HT06 Thủ tục đăng ký giám hộ Cấp Quận/huyện Hộ tịch
69 NV-KT03 Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
70 NV-KT06 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Thành phố về thành tích đột xuất Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
71 CT 07 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cấp Quận/huyện Chứng thực
72 CT07 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Cấp Quận/huyện Chứng thực
73 GD 07 Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
74 HT07 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Cấp Quận/huyện Hộ tịch
75 LD-TB-XH 09 Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng” Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội