CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 181 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 HT01 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Cấp Quận/huyện Hộ tịch
17 LDTL02 Thủ tục Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Cấp Quận/huyện Lao động, Tiền lương
18 LTHH01 Thủ tục Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
19 LD-TB-XH 11 Thủ tục “Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình” Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
20 QT02 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Cấp Quận/huyện Quản lý hoạt động xây dựng
21 NV-KT01 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Thành phố về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
22 TT 01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
23 TT 05 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
24 TT04 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
25 VN-KT04 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
26 TDTT01 Thủ tục Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Cấp Quận/huyện Thể dục thể thao
27 HKD 06 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
28 TNMT 01 Thủ tục Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
29 TNMT 02 Thủ tục Cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
30 TNN01 Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký khai thác nước dưới đất Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường