CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 217 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
76 TT 09 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Cấp Quận/huyện Thanh tra
77 VHCS09 Thủ tục Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
78 KH-DT10 Thủ tục Phê duyệt danh sách ngắn (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
79 GT 10 Thủ tục Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (cấp xã) Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
80 TT 10 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Cấp Quận/huyện Thanh tra
81 1.012222 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp Quận/huyện Công tác Dân tộc
82 1.002150.000.00.00.H60 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Cấp Quận/huyện Dân số - Sức khoẻ sinh sản
83 KH-DT11 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
84 1.005108.000.00.00.H60 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học
85 GT 11 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
86 LN003 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Cấp Quận/huyện Lâm nghiệp
87 1.010736.000.00.00.H60 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
88 MT01 Cấp giấy phép môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
89 MT02 Cấp đổi giấy phép môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
90 1.010833.000.00.00.H60 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Cấp Quận/huyện Người có công