CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 217 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
31 HDXD 01 Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Cấp Quận/huyện Hạ tầng kỹ thuật
32 LDTL01 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Cấp Quận/huyện Lao động, Tiền lương
33 LTHH03 Thủ tục Cấp sửa đổi; bổ sung; gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuôc lá Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
34 TNXH02 Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
35 TL-01 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND Thành Phố Cấp Quận/huyện Thủy lợi
36 TNMT03 Thủ tục Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
37 TNMT06 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện. Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
38 TS 01 Thủ tục Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Cấp Quận/huyện Thủy sản
39 QTTT01 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Cấp Quận/huyện Thanh tra
40 TV01 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Cấp Quận/huyện Thư viện
41 TE 02 Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Cấp Quận/huyện Bảo vệ chăm sóc trẻ em
42 DT 02 Thủ tục Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 Cấp Quận/huyện Dân tộc
43 KH-DT02 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
44 GDDT02 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
45 TNXH01 Thủ tục Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội