CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 226 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
196 LN 19 Thủ tục Phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Cấp Quận/huyện Lâm nghiệp
197 TP 51 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận/huyện Nuôi con nuôi
198 NNPTNT-01 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Cấp Quận/huyện Nông nghiệp
199 NNPTNT 01 Thủ tục phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Cấp Quận/huyện Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
200 PCTT 01 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Cấp Quận/huyện Phòng, chống thiên tai
201 PCTT 02 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Cấp Quận/huyện Phòng, chống thiên tai
202 PCTT 03 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Cấp Quận/huyện Phòng, chống thiên tai
203 QH01 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Cấp Quận/huyện Quy hoạch
204 PTNT 10 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Cấp Quận/huyện Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
205 PTNT 11 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Cấp Quận/huyện Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
206 GT07 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Cấp Quận/huyện Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
207 PCP01 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Cấp Quận/huyện Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
208 PCP02 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Cấp Quận/huyện Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
209 PCP03 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Cấp Quận/huyện Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
210 PCP04 Thủ tục đổi tên hội Cấp Quận/huyện Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ