CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 226 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 BTXH15 Thủ tục Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
2 BTNN 01 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Cấp Quận/huyện Bồi thường nhà nước
3 BVCSTE 01 Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Cấp Quận/huyện Bảo vệ chăm sóc trẻ em
4 BVCSTE 02 Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Cấp Quận/huyện Bảo vệ chăm sóc trẻ em
5 CNDP01 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Cấp Quận/huyện Công nghiệp địa phương
6 DP01 Thủ tục xét duyệt, cho vay vốn xây dựng hầm Biogas Cấp Quận/huyện Thủ tục do địa phương ban hành
7 KH-DT 01 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
8 KH-DT 02 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
9 KH-DT 03 Thủ tục Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
10 KH-DT 04 Thủ tục Mở thầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
11 KH-DT 05 Thủ tục Làm rõ hồ sơ dự thầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
12 KH-DT 06 Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
13 KH-DT 07 Thủ tục Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
14 KH-DT 08 Thủ tục Phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
15 KH-DT 09 Thủ tục Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu