CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 425 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
106 CNTD03 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng
107 CT 03 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực
108 TNMT03 Thủ tục Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Đất đai
109 GD 03 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
110 KH-DT 03 Thủ tục Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn (cấp xã ) Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
111 KHDT03 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng (cấp huyện) Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
112 GD03 Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận Giao dịch bảo đảm
113 GDDT03 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
114 GT 03 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Giao thông vận tải
115 HG 03 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Hòa giải cơ sở
116 HT 03 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
117 TP 03 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
118 DT 03 Thủ tục Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư
119 LTHH03 Thủ tục Cấp sửa đổi; bổ sung; gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuôc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
120 TNXH03 Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội