CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 424 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 DT 02 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư
77 LDTL02 Thủ tục Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lao động, Tiền lương
78 LTHH02 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
79 NCC 02 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
80 NCC02 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
81 NCN 02 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
82 PL 02 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật
83 TNXH 02 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội
84 TNXH02 Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội
85 PCTT 02 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng chống thiên tai
86 PTNT02 Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
87 TCBC 02 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế
88 PCP02 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Tổ chức phi chính phủ
89 KT 02 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - Khen thưởng
90 TL-02 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thủy lợi