CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 435 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 CT 02 Thủ tục chứng thực di chúc Chứng thực
62 GD 02 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
63 DT02 Thủ tục Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 Dân tộc
64 KH-DT 02 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu (cấp xã ) Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
65 KHDT02 Thủ tục Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (cấp huyện) Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
66 GD02 Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất Giao dịch bảo đảm
67 GDDT02 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
68 GT 02 Thủ tục Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Giao thông vận tải
69 HG 02 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Hòa giải cơ sở
70 LT khai sinh 1 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
71 TP 02 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch
72 HT 02 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
73 KHCNMT 01 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Khoa học công nghệ và môi trường
74 KTHT&PTNT-02 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác và PTNT
75 DT 02 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư