CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 424 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 HDKD01 Thủ tục Cấp giấy Chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
47 TNN01 Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước
48 TG_H 01 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Chính phủ
49 TG_X 01 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ
50 BVCSTE 01 Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Trẻ em
51 CSTE 01 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (cấp xã) Trẻ em
52 TT 01 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin Truyền thông
53 LVTT 01 Thủ tục Chuyển đổi cơ câu cây trồng trên đât trồng lúa Trồng trọt
54 TV01 Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Thư viện
55 VHCS01 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở
56 BTXH 02 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
57 BTXH02 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
58 BTNN0 1 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Bồi thường nhà nước
59 CNTD 02 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng
60 CNTD02 Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng