CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 443 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 TNN01 Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước
47 TG_H 01 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Chính phủ
48 TG_X 01 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ
49 BVCSTE 01 Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Trẻ em
50 CSTE 01 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (cấp xã) Trẻ em
51 LVTT 01 Thủ tục Chuyển đổi cơ câu cây trồng trên đât trồng lúa Trồng trọt
52 TV01 Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Thư viện
53 VHCS01 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở
54 TT 01 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất Bản, In và Phát hành
55 BTXH 02 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
56 BTXH02 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
57 BTNN0 1 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Bồi thường nhà nước
58 CNTD 02 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng
59 CNTD02 Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng
60 CT 02 Thủ tục chứng thực di chúc Chứng thực