CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 425 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 NNPTNT-01 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp
32 NNPTNT 01 Thủ tục phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
33 HG 05 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Phổ biến giáo dục pháp luật
34 PL 01 Thủ tục Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật
35 TNXH 01 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng, chống tệ nạn xã hội
36 TNXH01 Thủ tục Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội
37 PCTT 01 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phòng, chống thiên tai
38 QH01 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Quy hoạch
39 TCBC 01 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế
40 PCP01 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Tổ chức phi chính phủ
41 KT 01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng
42 TTCS01 Thủ tục Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao
43 TL-01 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thủy lợi
44 TL 01 Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi
45 HTX01 Thủ tục đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã