CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 434 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
91 BVCSTE 02 Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Cấp Quận/huyện Trẻ em
92 TV02 Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Cấp Quận/huyện Thư viện
93 TT 02 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Cấp Quận/huyện Xuất Bản, In và Phát hành
94 2.000751 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
95 2.000298.000.00.00.H60 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
96 1.005462.000.00.00.H60 Thủ tục phục hồi danh dự (huyện) Cấp Quận/huyện Bồi thường nhà nước
97 CNTD 03 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Cấp Quận/huyện Công nghiệp tiêu dùng
98 CNTD03 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Công nghiệp tiêu dùng
99 2.001016.000.00.00.H60 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Cấp Quận/huyện Chứng thực
100 TNMT03 Thủ tục Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Cấp Quận/huyện Đất đai
101 GD 03 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Quận/huyện Gia đình
102 KH-DT 03 Thủ tục Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
103 KHDT03 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
104 GD03 Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
105 GDDT03 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác