CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 154 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
151 GDDT 23 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
152 GDDT 24 Thủ tục cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
153 GDDT 25 Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học
154 GDDT 26 Thủ tục Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học