CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 138 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
46 TP 09 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Cấp Quận/huyện Hộ tịch
47 TL 02 Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Cấp Quận/huyện Thủy lợi
48 CT 10 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp Quận/huyện Chứng thực
49 GD 10 Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học
50 GT 10 Thủ tục Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (cấp xã) Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
51 TP 10 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Cấp Quận/huyện Hộ tịch
52 LTHH03 Thủ tục Cấp sửa đổi; bổ sung; gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuôc lá Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
53 LTHH07 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
54 LTHH08 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
55 TL-01 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện Cấp Quận/huyện Thủy lợi
56 CNTD03 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Công nghiệp tiêu dùng
57 DG13 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Cấp Quận/huyện Giáo dục mầm non
58 1.005108.000.00.00.H60 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học
59 GDTH 01 Tuyển sinh trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học
60 GT 11 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải