CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 72 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 HG 04 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở
17 LTHH04 Thủ tục cấp sửa đổi; bổ sung; gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
18 TL-04 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Cấp Quận/huyện Thủy lợi
19 GD 05 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục Tiểu học
20 GD 06 Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục Tiểu học
21 LTHH06 Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
22 GD 07 Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
23 GD 08 Thủ tục Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học
24 GD 09 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học
25 TP 09 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Cấp Quận/huyện Hộ tịch
26 CT 10 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp Quận/huyện Chứng thực
27 GD 10 Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học
28 TP 10 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Cấp Quận/huyện Hộ tịch
29 TL-01 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện Cấp Quận/huyện Thủy lợi
30 GDTH 01 Tuyển sinh trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học