CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 225 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
46 TTCX06 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Cấp Quận/huyện Thanh tra
47 TT06 Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Cấp Quận/huyện Thông tin Truyền thông
48 DKDD07 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Cấp Quận/huyện Đất đai
49 TN&MT-07 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai Cấp Quận/huyện Đất đai
50 KH-DT 07 Thủ tục Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
51 GT07 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Cấp Quận/huyện Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
52 TCDN07 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
53 TT07 Thủ tục Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Cấp Quận/huyện Thông tin Truyền thông
54 DKDD08 Thủ tục Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Cấp Quận/huyện Đất đai
55 KH-DT 08 Thủ tục Phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
56 TPAI08 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Cấp Quận/huyện Hộ tịch
57 TG08 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
58 TTCX08 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Cấp Quận/huyện Thanh tra
59 DKDD09 Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Cấp Quận/huyện Đất đai
60 VHTT09 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Quận/huyện Gia đình