CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 446 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
61 KH-DT 03 Thủ tục Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
62 GT 03 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
63 HG 03 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở
64 TP 03 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Cấp Quận/huyện Hộ tịch
65 XD03 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Cấp Quận/huyện Quy hoạch
66 TG03 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Cấp Quận/huyện Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
67 NV-KT03 Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
68 TT03 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
69 TL-03 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). Cấp Quận/huyện Thủy lợi
70 HKD 03 Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
71 TG3 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
72 TG 03 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
73 CSTE 03 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Cấp Quận/huyện Trẻ em
74 GQTC03 Thủ tục giải quyết tố cáo cấp huyện Cấp Quận/huyện Thanh tra
75 TTCX03 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã Cấp Quận/huyện Thanh tra