CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 152 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
46 TG 04 Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Cấp Quận/huyện Tôn giáo
47 MT 04 Thủ tục Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
48 BTXH 05 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
49 CT 05 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Cấp Quận/huyện Chứng thực
50 HT 10 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch
51 TP 05 Thủ tục đăng ký khai tử Cấp Quận/huyện Hộ tịch
52 KT 05 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
53 TG 05 Thủ tục đăng ký người vào tu Cấp Quận/huyện Tôn giáo
54 GDDT 17 Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục Tiểu học
55 TP 06 Thủ tục đăng ký giám hộ Cấp Quận/huyện Hộ tịch
56 TDKT 10 Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
57 TG 06 Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Cấp Quận/huyện Tôn giáo
58 HTX02 Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
59 HTX05 Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã tách Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
60 CT07 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (cấp xã) Cấp Quận/huyện Chứng thực