CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 151 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
31 CT 03 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Cấp Quận/huyện Chứng thực
32 HG 03 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở
33 HT 02 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch
34 HT 08 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch
35 TP 03 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Cấp Quận/huyện Hộ tịch
36 HDXD 05 Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch Cấp Quận/huyện Quy hoạch
37 KT 03 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
38 TG 03 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
39 CT 04 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Cấp Quận/huyện Chứng thực
40 GDDT 16 Thủ tục Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
41 GDDT 18 Thủ tục chuyển trường cho học sinh trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học
42 HG 04 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở
43 HT 16 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch
44 TP 04 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Cấp Quận/huyện Hộ tịch
45 KT 04 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng