CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 39 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 YTDP10 Thủ tục chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng Sở Y tế Y tế dự phòng
17 GDYK 1.002057 Khám giám định phúc quyết lần cuối Sở Y tế Giám định y khoa
18 GDYK11 Khám GĐYK đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học Sở Y tế Giám định y khoa
19 YTDP11 Thủ tục chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý Sở Y tế Y tế dự phòng
20 GDYK 1.002190 Hồ sơ khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khoẻ để chăm con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai Sở Y tế Giám định y khoa
21 GDYK14 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên Sở Y tế Giám định y khoa
22 YTDP12 Thủ tục chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý Sở Y tế Y tế dự phòng
23 YTDP13 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Sở Y tế Y tế dự phòng
24 GDYK16 Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học Sở Y tế Giám định y khoa
25 YTDP14 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự Sở Y tế Y tế dự phòng
26 GDYK17 Khám giám định Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Sở Y tế Giám định y khoa
27 YTDP15 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất Sở Y tế Y tế dự phòng
28 GDYK18 Khám giám định có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời Sở Y tế Giám định y khoa
29 YTDP16 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ Sở Y tế Y tế dự phòng
30 GDYK19 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ Sở Y tế Giám định y khoa