CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 17 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 1.000045.000.00.00.H60 Xác nhận bảng kê lâm sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm nghiệp
17 1.000047.000.00.00.H60 Phê duyệt Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm nghiệp