CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 40 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 HT 07 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
17 TP 07 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch
18 HT 08 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
19 TP 08 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Hộ tịch
20 HT 09 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Hộ tịch
21 TP 09 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch
22 TP 10 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch
23 HT 10 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
24 2.001023.000.00.00.H60 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
25 HT 11 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch
26 TP 11 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
27 HT 12 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch
28 TP 12 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch
29 TP 13 Thủ tục đăng ký lại khai tử Hộ tịch
30 HT 13 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch