CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 69 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 1.002804.000.00.00.H60 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Đường bộ
62 1.002801.000.00.00.H60 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Đường bộ
63 1.002796.000.00.00.H60 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài Đường bộ
64 1.002793.000.00.00.H60 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Đường bộ
65 2.001002.000.00.00.H60 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Đường bộ
66 1.002820.000.00.00.H60 Cấp lại Giấy phép lái xe Đường bộ
67 ĐB 59 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Đường bộ
68 1.000028.000.00.00.H60 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Đường bộ
69 ĐB 64 Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ Đường bộ