CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 69 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 1.004987.000.00.00.H60 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Đường bộ
32 1.001751.000.00.00.H60 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Đường bộ
33 1.002877.000.00.00.H60 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Đường bộ
34 1.001777.000.00.00.H60 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ
35 1.002869.000.00.00.H60 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Đường bộ
36 2.002289.000.00.00.H60 Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Đường bộ
37 2.002288.000.00.00.H60 Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Đường bộ
38 1.002856.000.00.00.H60 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Đường bộ
39 1.002063.000.00.00.H60 Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Đường bộ
40 1.002046.000.00.00.H60 Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS Đường bộ
41 1.001023.000.00.00.H60 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia Đường bộ
42 1.001577.000.00.00.H60 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia Đường bộ
43 1.001970.000.00.00.H60 Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng Đường bộ
44 2.000769.000.00.00.H60 Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng Đường bộ
45 1.002030.000.00.00.H60 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Đường bộ