CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2263 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 HT Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch
92 LLTP 01 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp
93 LS 01 Thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật Sư
94 NCN 01 Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi
95 QTV01 Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản Tài Viên và Hành Nghề Quản Lý, Thanh Lý Tài Sản
96 TGPL 05 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Trợ giúp pháp lý
97 TPL 01 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Thừa phát lại
98 TTTM01 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Trọng tài thương mại
99 TVPL 01 Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật
100 1.004637.000.00.00.H60 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
101 1.003659.000.00.00.H60 Thủ tục cấp giấy phép bưu chính Bưu chính
102 DA 15 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, cac cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đap ứng cac điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến) Điện ảnh
103 GĐ 54 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) Gia đình
104 DSVH 01 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hóa
105 LH 117 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Lữ hành