Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2239 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 LLTP 01 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp
92 LS 01 Thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật Sư
93 NCN 01 Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi
94 QTV01 Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản Tài Viên và Hành Nghề Quản Lý, Thanh Lý Tài Sản
95 TGPL 05 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Trợ giúp pháp lý
96 TPL 01 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Thừa phát lại
97 TTTM01 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Trọng tài thương mại
98 TVPL 01 Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật
99 1.004637.000.00.00.H60 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
100 1.003659.000.00.00.H60 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính
101 GĐ 54 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) Gia đình
102 DL 117 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Du lịch
103 DL12 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Du lịch
104 DSVH 01 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hóa
105 MBHHQT 50 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa