Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2239 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 2.000674.000.00.00.H60 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
32 NL 01 Thủ tục điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV) Năng lượng
33 CNTM01 Thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình công nghiệp Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương
34 2.000309.000.00.00.H60 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản Lý Cạnh Tranh
35 TMQT số 01 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại Thương Mại Quốc Tế
36 VLNCN 01 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương (VLNCN) Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
37 2.000002.000.00.00.H60 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại
38 1.000729 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
39 1.005092 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Văn bằng, chứng chỉ
40 ĐB 01 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với Quốc lộ đang khai thác Đường bộ
41 1.001001.000.00.00.H60 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Đăng Kiểm
42 TDKT 01 Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án do các cơ quan khác chủ trì thẩm định Thẩm định kỹ thuật
43 2.002385.000.00.00.H60 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ và hạt nhân
44 1.003542.000.00.00.H60 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ
45 2.000212.000.00.00.H60 Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng