CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1923 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
151 D 02 Cấp lại thẻ an toàn điện Sở Công Thương Điện
152 2.000433.000.00.00.H60 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Sở Công Thương Dầu khí
153 2.000110.000.00.00.H60 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở Công Thương Dịch vụ thương mại
154 DVTM02 Đăng ký lại Hợp đồng theo mẫu/Điều kiện giao dịch chung (trường hợp thay đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung) Sở Công Thương Dịch vụ thương mại
155 1.002758.000.00.00.H60 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương Hóa Chất
156 2.000637.000.00.00.H60 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
157 2.000666.000.00.00.H60 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
158 CNTM02 Thẩm tra thiết kế khi thay đổi hạng mục hoặc toàn bộ công trình công nghiệp; sửa chữa, cải tạo công trình công nghiệp nếu phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Sở Công Thương Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương
159 2.000631.000.00.00.H60 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công Thương Quản lý bán hàng đa cấp
160 2.000063.000.00.00.H60 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công Thương Thương Mại Quốc Tế
161 VLNCN 02 Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng VLNCN thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
162 2.000131.000.00.00.H60 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Sở Công Thương Xúc tiến thương mại
163 1.004889 Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bằng, chứng chỉ
164 1.001261.000.00.00.H60 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Sở Giao thông Vận tải Đăng Kiểm
165 2.002615.H60 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm Sở Giao thông Vận tải Lĩnh vực khác (Bộ giao thông vận tải)