CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1940 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
151 VHCS01 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
152 TT 01 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Cấp Quận/huyện Xuất Bản, In và Phát hành
153 1.004888.000.00.00.H60 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban Dân tộc Công tác Dân tộc
154 1.009759.000.00.00.H60 Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
155 2.000450.000.00.00.H60 Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Thương mại
156 2.000535.000.00.00.H60 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công Thương An toàn thực phẩm
157 D 02 Cấp lại thẻ an toàn điện Sở Công Thương Điện
158 2.000433.000.00.00.H60 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Sở Công Thương Dầu khí
159 2.000110.000.00.00.H60 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở Công Thương Dịch vụ thương mại
160 DVTM02 Đăng ký lại Hợp đồng theo mẫu/Điều kiện giao dịch chung (trường hợp thay đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung) Sở Công Thương Dịch vụ thương mại
161 1.002758.000.00.00.H60 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương Hóa Chất
162 2.000637.000.00.00.H60 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
163 2.000666.000.00.00.H60 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
164 CNTM02 Thẩm tra thiết kế khi thay đổi hạng mục hoặc toàn bộ công trình công nghiệp; sửa chữa, cải tạo công trình công nghiệp nếu phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Sở Công Thương Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương
165 2.000631.000.00.00.H60 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công Thương Quản lý bán hàng đa cấp