CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 121 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 ĐGTS 01 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
2 BTNN 01 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
3 CC 01 Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng
4 CT 04 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
5 CT 01 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
6 GĐTP 01 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp Giám định tư pháp
7 HGTM01 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Hòa giải thương mại
8 HT Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch
9 LLTP 01 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp
10 LS 01 Thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật Sư
11 NCN 01 Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi
12 QTV01 Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản Tài Viên và Hành Nghề Quản Lý, Thanh Lý Tài Sản
13 TGPL 05 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Trợ giúp pháp lý
14 TPL 01 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Thừa phát lại
15 TTTM01 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Trọng tài thương mại