CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 217 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 ATVSLD 01 Thủ tục Khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng An toàn, vệ sinh lao động
2 ATVSLD 08 Thủ tục Khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng An toàn, vệ sinh lao động
3 BTXH15 Thủ tục Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội Bảo trợ xã hội
4 BTNN 01 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Bồi thường nhà nước
5 BVCSTE 01 Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
6 BVCSTE 02 Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
7 CNDP01 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công nghiệp địa phương
8 CT 18 Thủ tục Chứng thực về sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
9 DP01 Thủ tục xét duyệt, cho vay vốn xây dựng hầm Biogas Thủ tục do địa phương ban hành
10 KH-DT 01 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
11 KH-DT 02 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
12 KH-DT 03 Thủ tục Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
13 KH-DT 04 Thủ tục Mở thầu Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
14 KH-DT 05 Thủ tục Làm rõ hồ sơ dự thầu Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
15 KH-DT 06 Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu