CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 70 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BH 01 Thủ tục Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Bảo Hiểm
2 CTTP01 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
3 HT 01 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp huyện) Hộ tịch
4 TP 01 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch
5 NNPTNT-01 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp
6 NNPTNT 01 Thủ tục phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
7 HG 05 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Phổ biến giáo dục pháp luật
8 TL-01 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thủy lợi
9 HDKD01 Thủ tục Cấp giấy Chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
10 LVTT 01 Thủ tục Chuyển đổi cơ câu cây trồng trên đât trồng lúa Trồng trọt
11 LT khai sinh 1 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
12 TP 02 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch
13 LTHH02 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
14 PTNT02 Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
15 TL-02 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thủy lợi