CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 266 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 ATVSLD 01 Thủ tục Khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng (cấp xã ) An toàn, vệ sinh lao động
2 BTXH01 Thủ tục Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
3 BTNN 01 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Bồi thường nhà nước
4 CT 01 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Chứng thực
5 GD 01 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
6 DP01 Thủ tục xét duyệt, cho vay vốn xây dựng hầm Biogas Thủ tục do địa phương ban hành
7 KH-DT 01 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (cấp xã ) Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
8 KHDT01 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ (cấp huyện) Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
9 GD01 Thủ tục Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Giao dịch bảo đảm
10 GT 01 Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Giao thông vận tải
11 HG 01 Thủ tục công nhận hòa giải viên Hòa giải cơ sở
12 HDXD 01 Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Hạ tầng kỹ thuật
13 KDK01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
14 DT01 Thủ tục Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư
15 NCN 01 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi