CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 GĐ 54 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) Gia đình
2 TDTT 87 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng Thể dục thể thao
3 VHCS 45 Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Văn hóa cơ sở
4 VHCS 48 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú Văn hóa
5 VHCS49 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân Văn hóa
6 GĐ 55 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình
7 VHCS 50 Thủ tục xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật Văn hóa cơ sở
8 VHCS 51 Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật Văn hóa cơ sở
9 VHCS 53 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa Di sản văn hóa
10 55 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Văn hóa
11 NTBD 40 Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Nghệ thuật biểu diễn