CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 1.012082.000.00.00.H60 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia đình
2 1.001091.000.00.00.H60 Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
3 TDTT 87 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục thể thao
4 VHCS 45 Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở
5 VHCS 48 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
6 VHCS49 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
7 VHCS 50 Thủ tục xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở
8 VHCS 51 Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở
9 NTBD 40 Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn