CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 78 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 ĐGTS 01 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
2 BTNN 01 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
3 CC 01 Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng
4 CT 04 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
5 HGTM01 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Hòa giải thương mại
6 HT Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch
7 LLTP 01 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp
8 LS 01 Thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật Sư
9 QTV01 Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản Tài Viên và Hành Nghề Quản Lý, Thanh Lý Tài Sản
10 TPL 01 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Thừa phát lại
11 TTTM01 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Trọng tài thương mại
12 TVPL 01 Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật
13 CC 02 Thủ tục đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng
14 HGTM 02 Đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hoà giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác Hòa giải thương mại
15 LLTP 02 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Lý lịch tư pháp