CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 32 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 GĐTP 01 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp Giám định tư pháp
2 NCN 01 Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi
3 TGPL 05 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Trợ giúp pháp lý
4 BTNN 02 Thủ tục phục hồi danh dự Bồi thường nhà nước
5 GDTP 02 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Giám định tư pháp
6 NCN 02 Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi
7 TGPL 06 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Trợ giúp pháp lý
8 BTNN 03 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước
9 GĐTP 03 Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp Giám định tư pháp
10 LS 03 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Luật Sư
11 NCN 03 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng Nuôi con nuôi
12 TPL 03 Đăng ký hành nghề và cấp thẻ Thừa phát lại Thừa phát lại
13 TTTM03 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại
14 NCN 04 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi Nuôi con nuôi
15 TGPL 02 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý