CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 78 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 ĐB 02 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ Đường bộ
2 ĐB 03 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác Đường bộ
3 ĐB 04 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Đường bộ
4 TDKT 04 Thẩm định dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư đối với các bước; nhiệm vụ khảo sát và dự toán lập hồ sơ các bước Thẩm định kỹ thuật
5 1.000583.000.00.00.H60 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ
6 1.001087.000.00.00.H60 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Đường bộ
7 2.002286.000.00.00.H60 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Đường bộ
8 1.000703.000.00.00.H60 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Đường bộ
9 1.001095.000.00.00.H60 Đăng ký khai thác tuyến Đường bộ
10 1.002300.000.00.00.H60 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế Đường bộ
11 2.002287.000.00.00.H60 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Đường bộ
12 DB-16 Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 Đường bộ
13 DB-17 Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 Đường bộ
14 1.001765.000.00.00.H60 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ
15 1.004993.000.00.00.H60 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Đường bộ