CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 ĐB 01 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với Quốc lộ đang khai thác Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
2 1.002809.000.00.00.H60 Đổi Giấy phép lái xe do Ngành Giao thông vận tải cấp Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
3 1.009972 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh Sở Giao thông Vận tải Thẩm định kỹ thuật
4 1.009973 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh Sở Giao thông Vận tải Thẩm định kỹ thuật
5 1.004047.000.00.00.H60 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
6 1.002030.000.00.00.H60 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
7 1.002835.000.00.00.H60 Cấp mới Giấy phép lái xe Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
8 1.002820.000.00.00.H60 Cấp lại Giấy phép lái xe Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
9 1.003168.000.00.00.H60 Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa