Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 7 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 ĐB 01 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với Quốc lộ đang khai thác Đường bộ
2 1.002809.000.00.00.H60 Đổi Giấy phép lái xe do Ngành Giao thông vận tải cấp Đường bộ
3 1.004047.000.00.00.H60 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
4 1.002030.000.00.00.H60 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Đường bộ
5 1.002835.000.00.00.H60 Cấp mới Giấy phép lái xe Đường bộ
6 1.002820.000.00.00.H60 Cấp lại Giấy phép lái xe Đường bộ
7 1.003168.000.00.00.H60 Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Đường thủy nội địa