CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 169 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CS01 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975, về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân (cấp tỉnh) Chính sách
2 CT01 Đăng ký thường trú (cấp xã) Đăng kí, quản lý cư trú
3 DKCT01 Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài (cấp tỉnh) Đăng kí, quản lý cư trú
4 GTH01 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (cấp huyện) Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
5 GTT01 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (cấp tỉnh) Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
6 KHTC01 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp tỉnh) Giải quyết khiếu nại
7 KNTCH01 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp huyện) Giải quyết khiếu nại
8 KNTCX01 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) (cấp xã) Giải quyết khiếu nại
9 PCCC01 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy
10 CCCD 01 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp tỉnh) Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
12 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
13 Thông báo VKTS CAX,P,TT Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
14 TCT01 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh (cấp tỉnh) Tổ chức cán bộ
15 XNCH01 Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an huyện (cấp huyện) Quản lý xuất nhập cảnh