Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 12 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 QT TY.01 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y). Thú y
2 QT TY.02 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) Thú y
3 QT TY.03 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y
4 QT TY.04 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y
5 QT TY.06 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Thú y
6 QT TY.12 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Thú y
7 QT TY.08 Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật Thú y
8 QT TY.07 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Thú y
9 QT TY.09 Cấp lại Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật Thú y
10 QT TY.11 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Thú y
11 QT TY.05 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Thú y
12 QT TY.10 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Thú y