CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2237 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CTDT 01 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công tác Dân tộc
2 DT 01 Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Đầu tư tại Việt Nam
3 TM 01 Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại
4 LD 01 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc Làm
5 CS01 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975, về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân (cấp tỉnh) Chính sách
6 CT01 Đăng ký thường trú (cấp xã) Đăng kí, quản lý cư trú
7 DKCT01 Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài (cấp tỉnh) Đăng kí, quản lý cư trú
8 GTH01 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (cấp huyện) Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
9 GTT01 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (cấp tỉnh) Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
10 KHTC01 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp tỉnh) Giải quyết khiếu nại
11 KNTCH01 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp huyện) Giải quyết khiếu nại
12 KNTCX01 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) (cấp xã) Giải quyết khiếu nại
13 PCCC01 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy
14 CCCD 01 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp tỉnh) Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân
15 CGCNDDKVAN Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT