CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa
Lĩnh vực An toàn lao động
Quyết định
Tên Quyết định
Số QĐ
Ngày QĐ
File đính kèm ( nếu có)
Cơ quan thực hiện
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: Số 14, Lý Thánh Tông, P. Minh Xuân, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh SPHH thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (việc đánh giá phải do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định thực hiện);

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh SPHH gửi hồ sơ Đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sở LĐTBXH thẩm định hồ sơ và ra thông báo.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 07, Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH;    
Bản sao (sao y bản chính) chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;    
Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá    
Bản sao có chứng thực kết quả thử nghiệm để đánh giá hợp quy sản phẩm, hàng hóa

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

- Đã thực hiện chứng nhận hợp quy.
- Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH.

Căn cứ pháp lý

-  Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ
- Thông tư 35/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thông tư 26/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY Tải về

Kết quả thực hiện