CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp
Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động
Quyết định
Tên Quyết định
Số QĐ
Ngày QĐ
File đính kèm ( nếu có)
Cơ quan thực hiện

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: Số 14, Lý Thánh Tông, P. Minh Xuân, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh Tuyên Quang.

Địa chỉ: 609, đường Quang Trung, phường Phan Thiết, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.
 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận có ngày hẹn kết quả cho người nộp hồ sơ.

 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
 
 
- Bước 3:  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định việc hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 
- Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định việc hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động.

- Bước 5: Căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận, tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của tổ chức đề nghị.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

+ Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện cho người lao động theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
+ Văn bản chứng minh thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
+ Bản sao chứng từ thanh toán chi phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động khi có đủ các điều kiện sau:
- Thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
- Người lao động được hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là người lao động có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định đủ từ 12 tháng trở lên tính đến tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
Đối tượng được hỗ trợ: Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động; Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; Người làm công tác y tế; An toàn, vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất, kinh doanh; Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Căn cứ pháp lý

- Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015;

- Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí (Mẫu 11) Tải về

Kết quả thực hiện

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định mức hỗ trợ và Bảo hiểm xã hội thành phố giải quyết hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. - Hoặc thông báo từ chối bằng văn bản có nêu rõ lý do.