CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Quyết định
Tên Quyết định
Số QĐ
Ngày QĐ
File đính kèm ( nếu có)
Cơ quan thực hiện

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu Điện đến Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh. Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

a) Trình tự thực hiện:

Đối tượng tự nguyện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội với người đứng đầu cơ sở và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

 

Thời hạn giải quyết

Theo thỏa thuận.

Phí

Không

Lệ Phí

Theo quy định.

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đối tượng.

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Đối tượng tự nguyện sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội tại cơ sở.

 

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội (Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP). Tải về

Kết quả thực hiện

Hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết; Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở