CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động
Lĩnh vực An toàn lao động
Quyết định
Tên Quyết định
Số QĐ
Ngày QĐ
File đính kèm ( nếu có)
Cơ quan thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang.

Cách thức thực hiện

trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang. ( Điện thoại 0207 3822 697 - Fax 0207 3822 372) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến.
Địa chỉ: Số 14, phố Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện


- Bước 1: Người sử dụng lao động phải thống kê tai nạn lao động tại cơ sở của mình- Bước 2: Định kỳ 06 tháng, hằng năm người sử dụng lao động gửi báo cáo tình hình tai nạn lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động


Thời hạn giải quyết

Không quy định.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Báo cáo tai nạn lao động

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Điều 36 Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • 2. Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động từ người lao động trên địa bàn Tỉnh, Thành Phố Tải về
  • 5. Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động của cơ quan chuyên ngành thực hiện điều tra tai nạn lao động Tải về
  • 3. Mẫu báo cáo tai nạn lao động của nguời lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Tải về
  • 4. Mẫu báo cáo tai nạn lao động của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn Tải về
  • 1. Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở Tải về

Kết quả thực hiện