CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội
Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
Quyết định
Tên Quyết định
Số QĐ
Ngày QĐ
File đính kèm ( nếu có)
Cơ quan thực hiện

Cơ sở Cai nghiệm ma túy tỉnh

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cở sở Cai nghiện ma túy tỉnh Thôn An Lộc A, xã An Khanh, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện


Bước 1: Gia đình học viên phải làm Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú gửi Giám đốc Trung tâm. Nội dung Đơn phải nêu rõ họ tên, số Chứng minh nhân dân, nơi cư trú, mối quan hệ với học viên, thời gian đề nghị cho học viên được nghỉ chịu tang và cam kết quản lý, giám sát không để học viên sử dụng ma túy trái phép hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác trong thời gian về chịu tang, chịu chi phí đón học viên về nhà và đưa trở lại Trung tâm.Bước 2: Ngay sau khi nhận được đơn đề nghị của gia đình học viên, Giám đốc Trung tâm (hoặc người được Giám đốc Trung tâm ủy quyền) phải xem xét, Quyết định việc cho học viên nghỉ chịu tang. Quyết định phải bằng văn bản, nêu rõ thời gian được nghỉ, trách nhiệm của gia đình trong việc đưa đón, quản lý học viên trong thời gian về chịu tang. Quyết định được gửi cho gia đình học viên, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú và lưu trong hồ sơ học viên. 


 

Thời hạn giải quyết

Ngay sau khi nhận được hồ sơ.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ gồm:
Đơn đề nghị của gia đình học viên có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú.
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Theo yêu cầu của gia đình học viên

Căn cứ pháp lý

Thông tư số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012
 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Phụ lục 1 - Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH Tải về

Kết quả thực hiện

Quyết định cho học viên nghỉ chịu tang.